ESCAPE-aggregatie van Centrum voor Openbare Orde Handhaving is VP van de maand

Vanaf februari 2011 looft SURFfoundation iedere maand een prijs uit voor de Verrijkte Publicatie (VP) van de maand. Een Verrijkte Publicatie is een nieuwe communicatievorm in de wetenschap waarbij onderzoekers publicaties online beschikbaar kunnen maken in samenhang met ander materiaal. Denk daarbij aan onderzoeksrapporten, die open op internet beschikbaar zijn of filmfragmenten, waarin de onderzoeksmethode voor een breed publiek belicht wordt.

Om de mogelijkheden van Verrijkte Publicaties voor het voetlicht te brengen, beloont SURFfoundation iedere maand van 2011 een goed voorbeeld van zo’n verrijking.

 

Samenhang onderzoeksmateriaal
De eerste Verrijkte Publicatie die deze eer toekomt is de ESCAPE-aggregatie van het Centrum voor Openbare Orde Handhaving (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen.
Als onderdeel van het ESCAPE-project is een tool ontwikkeld waarmee onderzoekers samenhang tussen hun onderzoeksmateriaal kunnen aangeven. Het COOV heeft hiermee juristen de mogelijkheid geboden om overzicht te brengen in de voor hen relevante documenten en de onderliggende relaties daartussen. Zo’n overzicht, of aggregatie, was eerder nog niet mogelijk. Deze aggregatie van COOV is een prachtig voorbeeld van de toegevoegde waarde die verrijkt publiceren biedt aan een bepaalde wetenschappelijke discipline.

Annotaties tonen
Michel Vols, onderzoeker Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV): “We werken met heel veel verschillende soorten publicaties: artikelen, jurisprudentie, commentaar bij de jurisprudentie en daar willen we overzicht in krijgen. Via de ontwikkelde ESCAPE-editor lukt ons dat.” Zo kunnen collega-wetenschappers, juristen uit de praktijk en belangstellende burgers eenvoudig annotaties vinden bij rechterlijke uitspraken en beleidsnotities op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Visualisatie
De COOV aggregatie is ook overzichtelijk gevisualiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van ‘InContext’, de VP- visualisatie tool die SURFfoundation heeft ontwikkeld. Alle onderdelen in het overzicht zijn aanklikbaar. Het aangeklikte onderdeel schuift naar het midden van de presentatie en wordt omringd door de onderdelen waar het mee samenhangt. Het type relatie tussen de diverse onderdelen wordt duidelijk aangegeven.

Aggregatie via Visualiser

Meer informatie:
De COOV-aggregatie
Kort filmpje over het ESCAPE-project en de COOV toepassing
Verrijkte Publicaties

Advertisements

One Response to “ESCAPE-aggregatie van Centrum voor Openbare Orde Handhaving is VP van de maand”

  1. raul Says:

    goed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: