Toelichting bij Workshop Simple Data and Information Sharing (in Dutch)

Inleiding

Wetenschappelijke communicatie wordt vaak geassocieerd met de productie van wetenschappelijke boeken en artikelen waarin nieuwe ideeën en ontdekkingen worden beschreven.

Deze ’traditionele’ publicaties zijn vooral bedoeld om collega-onderzoekers uit het eigen vakgebied te informeren. Een onderzoeker uit een ander vakgebieden – laat staan het grote publiek – is in de regel niet in staat de finesses van deze publicaties te doorgronden.

Daarnaast slaat het ‘traditionele’ van die publicaties ook op de vorm. Hoewel veel materiaal inmiddels elektronisch beschikbaar is, lijkt het qua uiterlijk sterk op de papieren uitgaven. Een document in PDF wordt vaak prettig gevonden omdat PDF zo mooi toont hoe het document er na afdrukken uitziet.

Wetenschappelijk communiceren in bredere zin
Echte communicatie houdt echter meer in dan het overhandigen van een publicatie, al dan niet in elektronische vorm. Communicatie wil zeggen dat er sprake is van interactie tussen personen: men reageert op elkaar.
Deze communicatie kun je beperken tot binnen de eigen doelgroep: de wetenschappers die in het hetzelfde vakgebied actief zijn. In dat geval bied je je vakgenoten gelegenheid te reageren op je (voorlopige) bevindingen. Ook bied je hun toegang tot bijvoorbeeld de ruwe data waarop je die bevindingen baseert.
De communicatie kun je nog verder uitbreiden door te streven naar het versterken van de band tussen wetenschap en maatschappij. In dit geval zorg je voor een ‘vertaling’ van je wetenschappelijk werk die begrijpelijk is voor een breed publiek (onderzoekers uit andere vakgebieden; beleidsmakers; ondernemers; wetenschapsvoorlichters).

Voorbeelden van aanpassingen van origineel wetenschappelijk werk zijn beleidsmemoranda, populair-wetenschappelijke artikelen of televisieprogramma’s. Bijna altijd is het niet de originele auteur die deze aanpassingen vervaardigt. Wel is duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen deze afgeleide werken en het oorspronkelijke, wetenschappelijke, werk.

Rol van Uitgevers en Institutionele Repositories (digitale depots)
Wetenschappelijke uitgevers lijken momenteel nog niet erg geïnteresseerd in de communicatiekant van het wetenschappelijk publiceren. Hun focus ligt als vanouds bij het op commerciële basis verspreiden van zeer gespecialiseerde documenten.
De laatste jaren zijn de zogeheten Institutionele Repositories in opkomst. Dit zijn digitale depots, waarin de wetenschapper elektronische versie van zijn publicaties kan deponeren. Het doel van deze depots is het vergroten van de toegankelijkheid van documenten. Publicaties die bij de uitgever alleen via betaling beschikbaar zijn, zijn via de repositories vaak gratis beschikbaar. Onderzoekers uit andere vakgebieden dan welke waarop die publicaties betrekking hebben en geïnteresseerde leken schieten ondanks de verbeterde toegang niet veel op met die depots: daarvoor is de inhoud van de documenten te specialistisch.
Verbetering wetenschappelijke communicatie via Internet: Enhanced Publications.

Internet biedt inmiddels vele mogelijkheden om het wetenschappelijk communicatieproces te verbeteren. Degenen die er in thuis zijn kunnen hun ‘klassieke’ publicatie verrijken met ruwe data, afbeeldingen, video en wat dies meer zij. Dit soort samengestelde publicaties worden verrijkte publicaties of – in het Engels – Enhanced Publications genoemd.
De crux ligt in het feit dat het de meeste onderzoekers aan tijd en/of expertise ontbreekt om dit soort ingewikkelde samengestelde publicatie te produceren.

DatapluS en ESCAPE
In het kader van een SURF tender over Enhanced Publications zijn dit jaar twee projecten gestart die ten doel hebben de onderzoekers de beschikking te geven over middelen waarmee zij zelf op eenvoudige wijze samengestelde publicaties kunnen samenstellen: DATAPLUS en ESCAPE. De twee projecten hebben een andere invalshoek, maar er is meer dan ze verenigt dan wat ze scheidt. Daarom organiseren zij samen een workshop voor onderzoekers onder de titel:

Workshop Simple Data and Information Sharing in Everyday Practice:
inzicht in de onderlinge relaties tussen data en publicaties

Vanuit DatapluS en ESCAPE zullen de eerste resultaten van de twee projecten aan de onderzoekers getoond worden.
De workshop vooral bedoeld om met de onderzoekers te discussiëren over de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur voor wetenschappelijke communicatie. De discussie zal plaatsvinden mede aan de hand van use cases.

DatapluS
DATAPLUS zet twee portals op met verrijkte publicaties die gebaseerd zijn op enquêtegegevens. Die gegevens komen voort uit twee doorlopende onderzoeksprojecten: het Nationaal Kiezers Onderzoek (NKO) en de European Vuales Study (EVS). De meerwaarde en het bijzondere in DatapluS is het feit dat publicaties gebaseerd op data uit deze twee onderzoeken zullen worden verrijkt met de syntax code die is gebruikt voor het operationaliseren van de theoretische concepten en met links naar de data en variabelen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe de datasets exact zijn gebruikt voor het samenstellen van de publicatie.

ESCAPE
ESCAPE ( Enhanced Scientific Communication by Aggregated Publications Environments) is algemener van aard dan DatapluS. Het is erop gericht onderzoekers in de gelegenheid te stellen om – uitgaande van bijvoorbeeld een wetenschappelijke publicatie – een samenhangend geheel van aan elkaar gerelateerde documenten samen te stellen. Deze Enhanced Publication is als herkenbare eenheid herkenbaar op internet. Hierbij wordt ook de mogelijkheid aan anderen geboden om de Enhanced Publication verder te verrijken. Zo kunnen beleidsnotities gerelateerd worden aan de oorspronkelijke wetenschappelijke publicatie.

Ook zal aandacht uitgaan naar de tools die binnen en buiten Nederland worden ontwikkeld die het onderzoekers mogelijk maken op eenvoudige wijze verrijkte publicaties samen te stellen.
De workshop zal op donderdag 29 oktober 2009 worden gehouden in het gebouw van SURFfoundation, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht, en zal duren van 13.00 tot 16.30 uur. Borrel na afloop.

Arjan Hogenaar en Ellen Verbakel
(ESCAPE en DatapluS)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: