Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ESCAPE-aggregatie van Centrum voor Openbare Orde Handhaving is VP van de maand

February 28, 2011

Vanaf februari 2011 looft SURFfoundation iedere maand een prijs uit voor de Verrijkte Publicatie (VP) van de maand. Een Verrijkte Publicatie is een nieuwe communicatievorm in de wetenschap waarbij onderzoekers publicaties online beschikbaar kunnen maken in samenhang met ander materiaal. Denk daarbij aan onderzoeksrapporten, die open op internet beschikbaar zijn of filmfragmenten, waarin de onderzoeksmethode voor een breed publiek belicht wordt.

Om de mogelijkheden van Verrijkte Publicaties voor het voetlicht te brengen, beloont SURFfoundation iedere maand van 2011 een goed voorbeeld van zo’n verrijking.

 

Samenhang onderzoeksmateriaal
De eerste Verrijkte Publicatie die deze eer toekomt is de ESCAPE-aggregatie van het Centrum voor Openbare Orde Handhaving (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen.
Als onderdeel van het ESCAPE-project is een tool ontwikkeld waarmee onderzoekers samenhang tussen hun onderzoeksmateriaal kunnen aangeven. Het COOV heeft hiermee juristen de mogelijkheid geboden om overzicht te brengen in de voor hen relevante documenten en de onderliggende relaties daartussen. Zo’n overzicht, of aggregatie, was eerder nog niet mogelijk. Deze aggregatie van COOV is een prachtig voorbeeld van de toegevoegde waarde die verrijkt publiceren biedt aan een bepaalde wetenschappelijke discipline.

Annotaties tonen
Michel Vols, onderzoeker Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV): “We werken met heel veel verschillende soorten publicaties: artikelen, jurisprudentie, commentaar bij de jurisprudentie en daar willen we overzicht in krijgen. Via de ontwikkelde ESCAPE-editor lukt ons dat.” Zo kunnen collega-wetenschappers, juristen uit de praktijk en belangstellende burgers eenvoudig annotaties vinden bij rechterlijke uitspraken en beleidsnotities op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Visualisatie
De COOV aggregatie is ook overzichtelijk gevisualiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van ‘InContext’, de VP- visualisatie tool die SURFfoundation heeft ontwikkeld. Alle onderdelen in het overzicht zijn aanklikbaar. Het aangeklikte onderdeel schuift naar het midden van de presentatie en wordt omringd door de onderdelen waar het mee samenhangt. Het type relatie tussen de diverse onderdelen wordt duidelijk aangegeven.

Aggregatie via Visualiser

Meer informatie:
De COOV-aggregatie
Kort filmpje over het ESCAPE-project en de COOV toepassing
Verrijkte Publicaties

Advertisements

Publications related to ESCAPE

February 23, 2010

In ScienceGuide, a site with Dutch scientific news, two ESCAPE related articles have been published.

In October 2009, an article (in Dutch) has been published with the title:
Onderzoekscommunicatie gaat ingrijpend veranderen. The article describes the advantages of enhanced publications and the need for tools like the one that has been developed in the ESCAPE-project. The article has been written by Arjan Hogenaar (KNAW) and Marjan Vernooy (SURFfoundation).

In February 2010 Esther Hoorn (RUG) and Arjan Hogenaar published an article on the use of new ways of scholarly communication, an article with the title:
Hoe Web 2.0 gemeenteraadsleden een voorsprong geeft.
The article describes how town councillors will benefit from a new information infrastructure in which scholarly and legal information sources may be combined with policy documents.

Examples of Enhanced Publications produced in Aggregated Publications Environments

February 11, 2010

The ESCAPE-project had as one of its major tasks to deliver Aggregated Publications Environments for different disciplines.

The project yielded examples within the fiels of physics, social sciences and legal sciences. Here we offer the links to these examples.

Brandaris test aggregation: http://escape.utwente.nl/show/50 (in English)

COOV aggregation: http://escape.utwente.nl/show/80 (in Dutch)

Communication with citizens: http://escape.utwente.nl/show/48 (in Dutch)

ESCAPE: Final Report

February 9, 2010

The Final Report ESCAPE has been published in January 2010 as a PDF-file (in Dutch, unfortunately).

What is ESCAPE all about?

July 1, 2009

1. Demand of Academics concerning scientific and scholarly communication
Formal scientific/scholarly communication is mostly limited to referencing/citing other publications.
There is a lack of facilities for informal/dynamic communication among the scientists, but also a broader audience. Scientists/scholars want to be able to:

 • relate relevant objects (documents, persons, institutions, project and so on) on the basis of content and describe/annotate these relationships
 • communicate and present these aggregated objects for various target groups, not only scientists and scholars, but also policy makers, journalists, businesses, and the general public
 • enhance this communication by commenting and tagging related objects

2. The facilitating of this demand
The ESCAPE project aims to develop a system in which a user can aggregate objects stored at any location and describe, comment, and tag the relations between these objects.
The system not only allows formal relations (like bibliographic metadata), but especially also ‘content relations’ concerning topics, reviews, comments, discussions, applications etc. The aggregations of objects are described by means of Resource Maps.

The user interface of the system will have the following functionalities:

 • Searching and viewing existing Resource Maps (available for the general public)
 • Making and editing new Resource Maps (available for the authorized creator/editor; for instance the head or the co-ordinator of a research programme)
 • Adding comments and tags to a particular Resource Map (available for authorized editors; for instance scientists and scholars participating in a research programme and invited scientists/scholars, professionals, policymakers etc. working in the same field)

To get an idea of that way Resource Maps may be presented,see this image.

Presentation of a Resource Map

Presentation of a Resource Map

3. The technical implementation of publication environments
Highlights:

 • Data model based on OAI-ORE (Open Archives Initiative on Object Re-use and Exchange)
 • Re-use of existing ontologies such as DCterms, FOAF, SWAN, and SWRC
 • Create new (re-usable) ontologies where necessary
 • PHP/Saxon/Apache based Web Application
 • All data stored in a Fedora 3.1 repository, using its RDF triple store support (Mulgara)
 • RDFS/OWL based type and property definitions
 • OAI-ORE Resource Maps are exposed through OAI-PMH (Protocol for Matadata Harvesting)